Kina

Kina


Gamla dia-bilder från en rundresa i Kina år 2000.