Böcker digitalt

Böcker i digital form

Här nedan är några böcker som kan laddas ned som pdf-filer och läsas i digital form på nätet. Läs filen i Acrobat Reader med inställningen VISA – SIDVISNING – DUBBELSIDIG VY.

Landmärken

är en digital bok med bilder som jag tagit under mina många resor runt hela världen.

Klicka i bilden så kommer du till en pdf-fil där du kan bläddra i boken.

Utan att det kostar ett enda öre.