Produktion

Produktion


Förlag Per Berggrén startade egentligen 1998 genom ett samarbete med Anita Meyer-Lie. Vi bildade ett förlag som varade fram till 2006 med namnet Förlag Berggrén och Meyer-Lie. Från 2006 fortsatte jag ensam som enskilda firma med namnet Förlag Per Berggrén. Nedanstående förteckning är ett urval av vad som producerats i de två förlagen under årens lopp.


Där ingat annat anges har jag tagit böckernas bilder, formgivit och gjort deras layout samt varit böckernas redaktör.


Böcker i större upplaga

Böcker i liten upplaga

I första hand avsedda som minnen från olika upplevelser eller som presenter.

Tidskrifter med mera

Vykort