Förlaget

OM FÖRLAG PER BERGGRÉN

1998 bildade jag tillsammans med Anita Meyer-Lie ett förlag med namnet Förlag Berggrén och Meyer-Lie. Från 2006 fortsatte jag ensam som enskild firma. Under årens lopp har ett fyrtiotal böcker producerats med fokus på Värmland och Karlstad. Jag var dessutom redaktör för Värmlands regementes medlemstidning Värmlandsörnen under nitton år och Carlstads-Gillets tidning Gillet under tio år.

 

Jag både fotograferar, skriver texter och gör layouten till mina böcker och genom ett samarbete med min hustru, förra länsarkitekten i Värmland Inger Berggrén, har jag skapat ett flertal böcker. Förutom egna alster har jag framställt böcker på uppdrag av bland andra Länsstyrelsen i Värmland, Domkyrkan i Karlstad, Stadsmiljörådet, Laxå kommun, Karlstads pastorat och Kyrkogårdsförvaltningen i Karlstad.

 

2012 fick boken Karlstads domkyrka hedersomnämnande då Föreningen Värmlandslitteratur utsåg Värmlands vackraste bok. På länken till Domkyrkoboken kan du se diplomet.